Aanleg nieuwe Luchthavenweg van start.

22-07-2009

De eerste contouren van het nieuwe gedeelte van de Luchthavenweg zijn zichtbaar. Vorige week zijn we gestart met het aanleggen van de zandbaan voor het nieuwe gedeelte. Halverwege de bestaande Luchthavenweg (tussen vliegveld de Kooy/Den Helder Airport en industrieterrein Kooypunt) wordt een nieuw weggedeelte aangelegd naar de Parallelweg langs de N250.

We doen dit om twee redenen: het gedeelte van Luchthavenweg dichtbij het vliegveld is straks geen openbare weg meer. Daarnaast ontlasten we het kruispunt van de Parallelweg met de aansluitingsweg naar de Kooybrug/Rijksweg N99 en verbeteren hierdoor de de verkeersveiligheid op dat kruispunt.

Duurzaamheid
Bij de aanleg van de nieuwe weg besteden we extra aandacht aan duurzaamheid. De weg wordt gefundeerd op milieubeton van VOF ’t Oost. Dit materiaal wordt gemaakt van een mengsel van cement en grond. Hiermee besparen we op het gebruik van reguliere grondstoffen en asfalt. Een bijzondere duurzame manier om een rijweg te funderen.

Planning
De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd. Begin juli zijn we gestart met het ophogen van het wegtracé (fase 1, zie kaartje). Als dit gereed is, kan de kruising met de huidige Luchthavenweg aangelegd worden (fase 2). Dit zal omstreeks oktober zijn. Begin november maken leggen we de kruising met de Parallelweg aan (fase 3).