Over ons


Kooypunt is een bedrijventerrein in ontwikkeling en inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige vestigingslocatie voor bedrijven in Den Helder. Als jongste ondernemersvereniging van Den Helder staan we allereerst voor de uitdaging om zoveel mogelijk voorwaarden in te vullen voor de ondernemers op Industrieterrein Kooypunt en Den Helder Airport.

Veel belangen die wij willen behartigen zijn specifiek locatiegebonden, die voor alle aanwezige ondernemers tellen.

Er zijn dan ook best wel wat onderwerpen op te noemen die door de aanwezige ondernemers als actiepunten aangemerkt worden. Veel van die onderwerpen zijn een onderdeel van wat in een vergaarwoord “parkmanagement” wordt genoemd, en we zullen dan ook puntsgewijs werken aan deelgebieden hiervan. Te denken valt dan aan camerabewaking van de openbare weg, de bewegwijzering van de bedrijventerreinen, benummering van panden, kinderopvang, collectieve afvalophaaldiensten en vrachtwagen-parkeervoorzieningen. Allemaal zaken die niet 1-2-3 geregeld zijn en volop overleg met diverse partijen vergen. Door het behaalde Keurmerk Veilig Ondernemen is een platform ontstaan waarin deze zaken op een efficiente manier met gemeente, politie en brandweer besproken kunnen worden.

Uiteraard hoeven we niet het wiel uit te vinden en maken graag gebruik van de kennis die bij de diverse partijen aanwezig is. Natuurlijk hebben meer zaken onze aandacht. Wat te denken van de toekomstige uitbreiding van het industrieterrein Kooypunt die op de ontwerptafel ligt en de ontplooiingsplannen van Den Helder Airport. Zaken die complex zijn en vele belangen kennen. Om nog maar te zwijgen van de plannen voor de toekomstige haven aan de overkant van het Noord-Hollands kanaal.

Kortom, de plaatselijke belangen dienen voor alle bedrijven behartigd te worden. En wel op een intensievere manier als tot nu toe het geval was. We merken dan ook dat instanties niet gewend zijn rekening te houden met de aanwezigheid van een vereniging als de onze die op de hoogte gehouden wil worden. Regelmatig aan de bel trekken is dan ook geen overbodige luxe.
U begrijpt, ongeduldig als ondernemers plegen te zijn: het kan ons niet snel genoeg geregeld zijn.